יום שני 22 יולי 2019 י"ט בתמוז תשע"ט   כניסה למערכת
 צפייה במערכות השעות של כל הכתות בבית הספר

ניתן לראות את כל מערכות השעות של כתות ביה"ס.

  • בחר את הכתה שאת מערכת השעות שלה ברצונך לראות
  • לחץ על המילים מערכת שעות ליד הסימן הירוק
  • ליד כל מקצוע מופיע גם שם המורה/מורים המלמד/ים את המקצוע
  
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים    
מעודכן ל: 19.06.2019, שעה: 13:01, מסך: A27798
 לוח צלצולים

 

        לוח צלצולים

 

שיעור 0           7.30 – 8.15

שיעור 1           8.15 – 9.00

שיעור 2          9.00   – 9.50

שיעור 3          10.10 – 11.00

שיעור 4        11.00 – 11.45

שיעור 5        11.55 – 12.35

שיעור 6        12.35 – 13.15

 שיעור 7        13.30 – 14.15

שיעור 8        14.15 – 15.00

שיעור 9        15.05 – 15.45

שיעור 10      15.45 – 16.25