יום ראשון 24 ספטמבר 2017 ד' בתשרי תשע"ח   כניסה למערכת
 צפייה במערכות השעות של כל הכתות בבית הספר

ניתן לראות את כל מערכות השעות של כתות ביה"ס.

  • בחר את הכתה שאת מערכת השעות שלה ברצונך לראות
  • לחץ על המילים מערכת שעות ליד הסימן הירוק
  • ליד כל מקצוע מופיע גם שם המורה/מורים המלמד/ים את המקצוע
  
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים    
מעודכן ל: 24.09.2017, שעה: 11:48, מסך: A27798
 לוח צלצולים

 

        לוח צלצולים

 

שיעור 0           7.45 – 8.30

שיעור 1           8.40 – 9.25

שיעור 2          9.25   – 10.10

שיעור 3          10.30 – 11.15

שיעור 4        11.15 – 12.00

שיעור 5        12.10 – 12.50

שיעור 6        12.50 – 13.30

 שיעור 7        13.45 – 14.30

שיעור 8        14.30 – 15.15

שיעור 9        15.25 – 16.10

שיעור 10      16.10 – 16.55