יום ראשון 25 יוני 2017 א' בתמוז תשע"ז   כניסה למערכת
 צפייה במערכות השעות של כל הכתות בבית הספר

ניתן לראות את כל מערכות השעות של כתות ביה"ס.

  • בחר את הכתה שאת מערכת השעות שלה ברצונך לראות
  • לחץ על המילים מערכת שעות ליד הסימן הירוק
  • ליד כל מקצוע מופיע גם שם המורה/מורים המלמד/ים את המקצוע
  
כיתה   מערכת שעות   מערכת ושינוים   שינויים   מבחנים   הודעות כלליות   אירועים    
מעודכן ל: 18.06.2017, שעה: 08:34, מסך: A27798
 לוח צלצולים

 

        לוח צלצולים

 

שיעור 0           7.15 – 8.00

שיעור 1           8.00 – 8.40

שיעור 2          8.45   – 9.30

שיעור 3          9.30 – 10.15

שיעור 4        10.35 – 11.20

שיעור 5        11.20 – 12.05

שיעור 6        12.15 – 13.00

 שיעור 7        13.00 – 13.40

שיעור 8        13.40 – 14.20

שיעור 9        14.20 – 15.05

שיעור 10      15.25 – 16.10

שיעור 11       16.10 - 16.55