יום רביעי 15 יולי 2020 כ"ג בתמוז תש"פ   כניסה למערכת
 אנגלית אמילי סינגר כתה ח בנות