שבת 14 דצמבר 2019 ט"ז בכסלו תש"פ   כניסה למערכת
 אנגלית אמילי סינגר כתה ח בנות