שבת 26 ספטמבר 2020 ח' בתשרי תשפ"א   כניסה למערכת
 הודעות לשכבה יב

 בתקופת ההעדרות מבית הספר יכתבו בקלאסרום, עבודות שעל התלמידים לבצע.

כדאי לעקוב מדי יום אחר המטלות החדשות.

בהצלחה!

 המרחב של כתות יב

המרחב של שכבה יב'