יום שלישי 23 ינואר 2018 ז' בשבט תשע"ח   כניסה למערכת
 כתה יב- מעבר למרחבים הכיתתיים