יום ראשון 19 אוגוסט 2018 ח' באלול תשע"ח   כניסה למערכת
 כתה יב- מעבר למרחבים הכיתתיים