יום ראשון 25 יוני 2017 א' בתמוז תשע"ז   כניסה למערכת
 כתה יב- מעבר למרחבים הכיתתיים