יום שלישי 20 נובמבר 2018 י"ב בכסלו תשע"ט   כניסה למערכת
 כתה יב- מעבר למרחבים הכיתתיים