יום רביעי 23 מאי 2018 ט' בסיון תשע"ח   כניסה למערכת
 כתה יב- מעבר למרחבים הכיתתיים