יום ראשון 24 ספטמבר 2017 ד' בתשרי תשע"ח   כניסה למערכת
 כתה יב- מעבר למרחבים הכיתתיים