יום ראשון 24 מרץ 2019 י"ז ב אדר ב תשע"ט   כניסה למערכת
 כתה יב- מעבר למרחבים הכיתתיים