שבת 14 דצמבר 2019 ט"ז בכסלו תש"פ   כניסה למערכת
 כתה יב- מעבר למרחבים הכיתתיים