יום ראשון 19 אוגוסט 2018 ח' באלול תשע"ח   כניסה למערכת
 כתות בית הספר